Så påverkas din kropp av vaccinet

BIVERKNINGAR AV VACCINET

Vanliga:
o Ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället och i armen.
o Influensasymtom av typen feber, frossa, trötthet.
o Huvudvärk av lite kraftigare karaktär.
o Värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla.
Mindre vanliga:
o Illamående.
o Kräkningar.
o Magont.
o Diarré.
o Yrsel.
o Utslag.
o Sömnlöshet.
Sällsynta:
o Påverkan av nervsystemet genom att antikroppar som bildas också angriper kroppens egen nervvävnad. Det kan leda till tillfällig förlamning, som i de allra flesta fall går tillbaka med eller utan behandling.
Hur många som  drabbats:
o Mer än 200 rapporter om biverkningar har lämnats in till läkemedelsverket. Ytterligare 500 rapporter har lämnats in av privatpersoner.
o 37 patienter har fått allergiska reaktioner som bedömts haft en koppling till vaccinet.
15 av dem har ansetts vara allvarliga.
o Totalt är det drygt 20
rapporter om allvarliga biverkningar som kommit in till läkemedelsverket.
Kommentar från Annika Linde, Smittskyddsinstitutet:
o ”Vi har inte sett några allvarliga biverkningar i någon högre grad hittills. Biverkningsgraden är som förväntat utifrån de förstudier som gjorts.”
Källa: Läkemedelsverket och vårdguiden.

VILKA SKA INTE TA VACCIN?

 

Du som är sjuk:
o Du som har en pågående infektionssjukdom, exempelvis med feber eller luftvägsinfektion, ska vänta med vaccineringen tills några dagar efter att du har blivit frisk.
Du som är mycket allergisk mot ägg:
o Om du kan vaccinera dig
eller inte beror på hur allergisk du är. Din läkare kan bedöma om du kan vaccineras eller inte. Det finns ett annat typ av vaccin, Celvapan, som inte köpts in till Sverige. Det innehåller inga tillsatser och är ett cellbaserat vaccin vilket innebär att även äggallergiker kan ta det.
Du som har lämnat prov och vet säkert att du redan haft svininfluensan:
o Om du inte har lämnat prov kan du inte veta helt säkert om du haft svininfluensan och rekommenderas därför att  vaccinera dig. Du som har lämnat prov och fått bekräftat att du haft svininfluensan är immun och behöver inte vaccinera dig. Det är inte farligt att
ta vaccinet även om du redan har haft svininfluensan.
Källa: Vardguiden.se

NÄR BÖRJAR DET VERKA?

Så många dagar/ veckor tar det innan du har fullt skydd.
o En till två veckor. Det kan vara individuellt, vissa har snabbare immunsystem än andra.
Dröjer det olika länge för olika grupper?
o För de som har haft en likartad influensa tidigare, framför allt äldre människor, går det snabbare att bygga upp immunförsvaret. Då har man en grundimmunitet att bygga vidare på.
o För barn tar det längre tid. Kroppen börjar reagera på vaccinet omgående, men man har inte ett fullgott skydd förrän efter ungefär två veckor.
Hur vanligt är det att man får svininfluensa efter vaccin?
o Man kan smittas under de första dagarna, men i nuläget finns inga uppgifter på hur
vanligt det är. Enligt Annika Linde kan vi dock räkna med att många kommer att insjukna
efter det att de fått vaccinet men innan det hunnit verka och ger fullgott skydd.
Hur länge är man skyddad?
o Vanligt influensavaccin ger skydd i nio månader. Det här vaccinet anses vara bättre men man vet inte exakt hur länge det ger skydd. Tester ska göras för att följa hur antikroppsnivåerna sjunker och utifrån det ska längden på skyddet avgöras.
Hur säkert är skyddet?
o Mer än 95 procent. Det är en jättebra siffra, för det finns inget vaccin som egentligen ger ett hundraprocentigt skydd efter en spruta.
Källa: Annika Linde, Smittskyddsinstitutet.

HUR LÄNGE SITTER DET I?

Vilka grupper behöver ta två doser?
o Barn 3–12 år. De har inte mött liknande virus tidigare och har inget immunförsvar för detta.
o De som tillhör riskgruppen med sänkt immunförsvar, de som till exempel har hiv eller får cellgifter. Två doser behövs på grund av det nedsatta immunförsvaret.
Vilka grupper behöver inte ta en andra dos?
o Gravida.
o Friska från 13 år och uppåt.
o Riskgruppspatienter med friskt immunförsvar.
Vid vilken tidpunkt ska man ta andra dosen?
o Det ska gå minst tre veckor mellan det första och andra  vaccinationstillfället. Under den tiden hinner immunförsvaret landa ordentligt. Man kan vänta längre tid innan man tar den andra dosen, upp till sex månader.
Källa: Annika Linde, Smittskyddsinstitutet.

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1772492/sa-paverkas-din-kropp-av-vaccinet

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s